2020_GR_00171 - Belastingen 2020 - 2025 - Belastingreglement op het privaat gebruik van het openbaar domein - Aanpassingen op vraag van ABB - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 18/05/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 19/05/2020
  • Publieke referentie: 20.0430.4240.1002