2020_GR_00154 - Retributies 2020-2025 - Retributiereglement voor prestaties en opdrachten inzake woonkwaliteitsbewaking - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 18/05/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 19/05/2020
  • Publieke referentie: 20.0416.8300.3226