2020_GR_00085 - Subsidiereglementen - Actualisering van het reglement inzake huwelijksjubileumpremies - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 27/04/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 30/04/2020
  • Publieke referentie: 20.0227.5613.0031